English page

Datakwaliteitsmanagementsysteem

De werkgroep Data Quality heeft een opzet gemaakt voor een datakwaliteitsmanagementsysteem, waarbij ISO 9001 als referentiekader is gebruikt. Het kan ook een Data Quality Framework worden genoemd. Hieronder staat het diagram van dit systeem. Het kent 2 doelstellingen (lichtblauw) en 24 elementen (donkerblauw) die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.

Factsheets

Factsheets beschrijven beknopt de doelstellingen en de elementen van het datakwaliteitsmanagementsysteem vanuit verschillende invalshoeken. Per blokje wordt onder meer beschreven, wat het is, wat het doel ervan is, welke procedure van toepassing is om het te managen, welke eigenschappen het heeft en wat de relaties zijn met andere concepten. De generieke kennis over de doelstellingen en de elementen is/wordt bij elkaar verzameld uit verschillende bronnen.

De volgende factsheet zijn gereed:

  1. Data Quality Policy
  2. Crititcal Data Elements
  3. Data Lineage
  4. Data Quality Rules
  5. Data Quality Monitoring
  6. Data Issues
  7. Data Cleansing

Dimensies van datakwaliteit

Adapted from Dimension Data by Ashley Jurius on UnsplashDe Werkgroep Data Quality heeft onderzoek gedaan naar definities van dimensies van datakwaliteit. Daarbij heeft zij vanuit verschillende bronnen definities verzameld en met elkaar vergeleken. Ook heeft de werkgroep de definities getoetst aan criteria die zijn ontleend aan een standaard voor concepten en definities: ISO 704. 

Nieuw is dat alle dimensies zijn gekoppeld aan een ‘data concept’ zoals data file, attribuut, record en data value. Daardoor kan bijvoorbeeld beter onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld de volledigheid van records en de volledigheid van data values. Ook zijn deze data concepten van gestandaardiseerde definities voorzien.

Dit heeft geleid tot een lijst met 60 dimensies van datakwaliteit en 20 data concepten met gestandaardiseerde definities. Uit deze lijst zijn 12 gangbare dimensies geselecteerd.

De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden in een praktisch toepasbare handleiding in de publicatie:

  • How to Select the Right Dimensions of Data Quality – Including 60 dimensions of data quality and their standardized definitions. Een gids voor professionals op gebied van data management die kan worden gebruik in trajecten van verbetering van datakwaliteit.

Een overzicht van de resultaten van het onderzoek is beschikbaar in:

Een compleet verslag van het onderzoek en de resultaten staat in:

Tabellen met alle begrippen en hun definities staan online:

  • AirTable. In deze tabel staan alle dimensies van datakwaliteit en een aantal views op deze tabel.

Code voor Informatiekwaliteit 

De Code voor Informatiekwaliteit is een normenkader voor het auditen van gegevenswerkende processen en hun eindproducten (auditcriteria). Deze Code wordt ook door de werkgroep onderhouden.

Contact

Neem contact op met leden van de werkgroep voor feedback. De werkgroep vindt het van belang dat de producten relevant en bruikbaar zijn in de praktijk.


Sponsors van de werkgroep

Uw logo ook op deze pagina? Dan kan. Sluit u dan aan bij DAMA-NL en help ons om de kwaliteit van de datamanagement professionals te verbeteren. Klik hier voor nader contact.


Photo by Ashley Jurius on Unsplash