English page

Doelstellingen van de werkgroep Datakwaliteit

De werkgroep Datakwaliteit kent drie doelenstellingen:

 1. Het verder ontwikkelen en promoten van het Data Quality Management System (DQMS). Van alle 25 elementen van het DQMS wordt een fact-sheet gemaakt en in onze wiki gezet. Zie hieronder.
 2. Het onderhouden van bestaande informatieproducten zoals definities van 60 dimensies van datakwaliteit en het auditnormenkader (Code voor Informatiekwaliteit).​
 3. Open staan voor nieuwe initiatieven die gerelateerd zijn aan datakwaliteit.​

Alle output van de werkgroep staat op deze pagina.


Een datakwaliteitsmanagementsysteem (DQMS) als nieuw concept

De werkgroep Data Quality heeft model ontwikkeld voor een datakwaliteitsmanagementsysteem (DQMS), waarbij ISO 9001 als referentiekader is gebruikt. Hieronder staat het diagram van dit systeem. Het kent 2 doelstellingen (objectives) en 25 elementen (blokjes) die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen.


Het DQMS kort beschreven

Het white paper “Een managementsysteem voor datakwaliteit” beschrijft het DQMS in een notendop. Dat geeft snel een goed overzicht.


Video over het nut van een DQMS

De video laat in 8 minuten zien hoe datakwaliteit op een professionele manier kan worden gemanaged door middel van een DQMS.


Factsheet die de elementen van het DQMS beschrijven

Factsheets beschrijven de elementen van her DQMS vanuit verschillende invalshoeken. Per blokje wordt beschreven: definitie, doel, levenscyclus, eigenschappen, relaties met andere elementen. De volgende 11 factsheet zijn gereed en staan ook in de wiki.

 1. Data Quality Policy
 2. Crititcal Data Elements
 3. Data Lineage
 4. Data Quality Rules
 5. Data Quality Monitoring
 6. Data Issues
 7. Data Cleansing
 8. Awareness of Data Quality
 9. Metadata
 10. Stakeholders Analysis
 11. Data supplier

Relaties tussen de elementen van het DQMS

Wat zijn de relaties tussen de elementen van het DQMS?


Data Quality Maturity Assessment voor het stellen van prioriteiten

Met het Data Quality Maturity Assessment bepaal je de prioriteiten bij het verbeteren van van je DQMS.


Meer over kwaliteitsbewustzijn…

Hoe kun je kwaliteitsbewustzijn bevorderen en welke belemmeringen kom je daarbij tegen?


Dimensies van datakwaliteit geharmoniseerd

Adapted from Dimension Data by Ashley Jurius on UnsplashDe Werkgroep Data Quality heeft onderzoek gedaan naar definities van dimensies van datakwaliteit. Daarbij heeft zij vanuit verschillende bronnen definities verzameld en met elkaar vergeleken. Ook heeft de werkgroep de definities getoetst aan criteria die zijn ontleend aan een standaard voor concepten en definities: ISO 704. 

Nieuw is dat alle dimensies zijn gekoppeld aan een ‘data concept’ zoals data file, attribuut, record en data value. Daardoor kan bijvoorbeeld beter onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld de volledigheid van records en de volledigheid van data values. Ook zijn deze data concepten van gestandaardiseerde definities voorzien.

Dit heeft geleid tot een lijst met 60 dimensies van datakwaliteit en 20 data concepten met gestandaardiseerde definities. Uit deze lijst zijn 12 gangbare dimensies geselecteerd.

De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden in een praktisch toepasbare handleiding in de publicatie:

 • How to Select the Right Dimensions of Data Quality – Including 60 dimensions of data quality and their standardized definitions. Een gids voor professionals op gebied van data management die kan worden gebruik in trajecten van verbetering van datakwaliteit.

Een overzicht van de resultaten van het onderzoek is beschikbaar in:

Een compleet verslag van het onderzoek en de resultaten staat in:

Tabellen met alle begrippen en hun definities staan online:


Code voor Informatiekwaliteit voor auditors

De Code voor Informatiekwaliteit is een normenkader voor het auditen van gegevenswerkende processen en hun eindproducten (auditcriteria). Deze Code wordt ook door de werkgroep onderhouden.


Feedback

De werkgroep heeft de ambitie om informatieproducten te ontwikkelen die relevant zijn voor vakgenoten op gebied van datamanagement en datakwaliteit. Feedback en suggesties zijn daarvoor van groot belang. Dit geldt zowel voor bestaande als nog te ontwikkelen producten. Wij nodigen u daarom om uw reactie te sturen naar de werkgroep. Zie hieronder.

Contact met werkgroep

Neem contact op met de werkgroep via email WGDQ@planetbox.nl, WhatsApp Peter van Nederpelt 06 53 70 23 56 of via de LinkedIn pagina van een van de leden van de werkgroep: Andrew Black, Peter van Nederpelt, Marco Heij, Aris Prins, Merijn Douwes, Rene Wiertz, Kamal Ahmed, Laurens van der Drift, Dirk Hueting.


Sponsors van de werkgroep

Uw logo ook op deze pagina? Dan kan. Sluit u dan aan bij DAMA-NL en help ons om de kwaliteit van de datamanagement professionals te verbeteren. Klik hier voor nader contact.


Photo by Ashley Jurius on Unsplash