De werkgroep Maturity heeft tot doel organisaties te ondersteunen bij het inrichten van datamanagement en data governance op basis van het DAMA-DMBOK raamwerk. De werkgroep bestaat uit experts vanuit publieke en private organisaties. Samen ontwikkelen zij een maturity model waarmee inzicht wordt gegeven in het niveau van datamanagement en hoe dit verbeterd kan worden.

De werkgroep richt zich op de doorontwikkeling van het model en streeft naar een beter begrip van het DAMA-DMBOK raamwerk bij organisaties. Op deze manier hoopt de werkgroep een bijdrage te leveren aan het beter gebruik van data en de kansen daarvan binnen Nederland. Als onderdeel daarvan wordt het maturity model in de loop van 2021 ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden.

Wilt u meer weten over de werkgroep of het maturity model? Neem dan contact op met Christian Verhagen (VKA) via christian.verhagen@vka.nl