Over de werkgroep

De werkgroep Maturity bestaat uit experts uit publieke en private organisaties.

Het doel van de werkgroep is ondersteuning te bieden aan organisaties bij het inrichten van datamanagement en data governance op basis van het DAMA-DMBOK raamwerk. Dit begint bij een beter begrip van dit raamwerk en bij beter inzicht in het huidige niveau van uw eigen datamanagement.

De werkgroep heeft een toegankelijk maturity assessment ontwikkeld waarmee u inzicht kunt krijgen in het huidige niveau van uw datamanagement. Op deze manier hoopt de werkgroep een bijdrage te leveren aan het beter gebruik van data en de kansen daarvan binnen Nederland.

Maturity Assessment

De werkgroep Data Maturity heeft in Maart 2022 versie 1.2 uitgebracht, waarin een aantal van de stellingen zijn herzien, aangescherpt en voorzien van enkele voorbeelden ter toelichting. De gebruiker kan nu bijvoorbeeld zelf specifieke resultaten selecteren voor weergave in het radardiagram. 

Het assessment is hier vrij te downloaden en te gebruiken.

Ondertussen richt de werkgroep zich op de doorontwikkeling van het model en het ter beschikking stellen van handvatten om te verbeteren met Datamanagement.

Two-pagers

De werkgroep Data Maturity richt zich op het delen van kennis en ervaring over datamanagement en data governance. We helpen op deze manier organisaties om meer zicht te krijgen op hoe ze kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door DMBoK toegankelijk te maken en het aanreiken van handvatten zoals het maturity assessment. Daarnaast publiceren we de komende tijd verschillende ’two-pagers’ over thema’s en onderwerpen op het gebied van datamanagement. De eerste twee hiervan gaan over ‘kritieke data’ en ‘data governance’. Deze zijn hieronder te downloaden.

Two-Pager Data Governance

Dit artikel gaat over data governance en de rollen die een organisatie  minimaal  nodig  heeft.

Two-Pager Kritieke data

Dit artikel gaat over het belang van het identificeren  van  kritieke  data  voor  het  succes  van  de  organisatie,  data management  en  data  governance  activiteiten.

Contact

Wilt u meer weten over de werkgroep of het maturity model? Neem dan contact op met Christian Verhagen (VKA) via christian.verhagen@vka.nl