Over de werkgroep

De werkgroep Maturity bestaat uit experts vanuit publieke en private organisaties. Doel van de werkgroep is ondersteuning bieden aan organisaties bij het inrichten van datamanagement en data governance op basis van het DAMA-DMBOK raamwerk. Dit begint bij een beter begrip van dit raamwerk en bij beter inzicht in het huidige niveau van datamanagement. Daarom heeft de werkgroep een toegankelijk maturity assessment ontwikkeld waarmee inzicht wordt gegeven in deze niveaus. Op deze manier hoopt de werkgroep een bijdrage te leveren aan het beter gebruik van data en de kansen daarvan binnen Nederland.

Maturity Assessment

Het assessment is hier vrij te downloaden en te gebruiken.

Ondertussen richt de werkgroep zich op de doorontwikkeling van het model en het ter beschikking stellen van handvatten om te verbeteren met Datamanagement.

Contact

Wilt u meer weten over de werkgroep of het maturity model? Neem dan contact op met Christian Verhagen (VKA) via christian.verhagen@vka.nl