Accreditatie opleiders en opleidingen

DAMA NL accrediteert data management organisaties die kennisdelen en opleidingen verzorgen die aansluiten bij het gedachtegoed van DAMA NL. De te accrediteren opleidingen zijn onder te verdelen in reguliere opleidingen en PE modules. Onder reguliere opleidingen worden opleidingen verstaan die leiden tot een CDMP-certificering zoals ondersteund door DAMA International (cdmp.info). Onder PE modules worden verstaan cursussen, seminars, webinars, e-learning en leergangen.

1. Opleiders (of organisaties) welke in aanmerking komen voor accreditatie:

DAMA NL onderkent de volgende partijen:

  • Opleiders die data management trainingen aanbieden.
  • Congres organisatoren van congressen die data management onderwerpen programmeren.

Meld je aan voor accreditatie per mail of via de website. Jouw aanbod wordt beoordeeld op:

  • de relatie met de kennisgebieden van DMBoK
  • de manier van overdracht van kennis of vaardigheden

Na accreditatie door DAMA NL wordt uw organisatie toegevoegd aan de lijst van geaccrediteerde organisaties. Data Management professionals kunnen uw aanbod op deze manier vinden.

2. PE punten

DAMA NL kent PE-punten toe. Afhankelijk van de inhoud worden er kennis- en/of vaardigheidspunten toegekend. De standaardnorm voor PE-punten toekenning is 15 punten per effectief studie-uur.

Publicatie van DAMA NL PE-punten door opleider is alleen toegestaan na beoordeling en goedkeuring van de aanvraag door het Accreditatiebureau.

3. Voorwaarden

Naast registratie als opleider en accreditatie van de aangeboden opleidingen stelt DAMA NL de volgende eisen aan PE-modules:
Bewijs van deelname:
Alle DAMA NL geaccrediteerde opleiders zijn verplicht (op verzoek van de deelnemer) een bewijs van deelname af te geven aan deelnemers die een geaccrediteerde training hebben gevolgd. Dit kan een digitaal deelnamebewijs zijn of een hardcopy. Het bewijs van deelname moet de volgende informatie bevatten:
naam deelnemer, titel gevolgde opleiding of module, datum van deelname, naam, logo, en handtekening namens opleider.

4. Kosten voor accreditatie

Jaarlijks worden kosten berekend voor accreditatie. Deze kosten omvatten een standaard bedrag met daarnaast een bedrag per opleiding, module of webinar.
Neem contact op voor meer informatie education@dama-nl.org.

5. Beeldmerk

Opleider heeft de mogelijkheid om het DAMA NL logo te gebruiken in haar uitingen. Het vermelden van het aantal PE-punten is alleen mogelijk wanneer de accreditatie is afgerond en het definitieve aantal PE-punten is toegekend.